Ziultsle, O. V., Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, Україна