Davybida, L., Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, Україна