Volkova, О. І., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна