• Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита
  • Еволюція уявлень про походження викопних смол
  • Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об’єктів з незначними запасами
  • Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти)
  • Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит)
  • Бібліометричний портрет журналу “Мінеральні ресурси України”
  • Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України
  • Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу
  • Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини
  • Деякі ідеї щодо утворення Землі
  • IV Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (“Геофорум-2017”)
Опубліковано: 2018-07-30

Весь випуск

Статті