[1]
G. I. Rudko і I. R. Mykhailiv, СТРУКТУРА ТА ГОЛОВНІ СКЛАДНИКИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ НАФТОГАЗОНОСНИХ ДІЛЯНОК НАДР, МРУ, no 4, pp 29-38, Груд 2017.