[1]
V. V. Sukach і L. O. Riazantseva, КОМПЛЕКСНІ ЗОЛОТО-МОЛІБДЕНОВІ РОДОВИЩА ТА РУДОПРОЯВИ В ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСАХ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА, МРУ, no 2, pp 3-9, Лип 2018.