[1]
L. V. Skakalska, A. V. Nazarevych, і V. I. Kosarchyn, ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНА МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У РОЗРІЗАХ СВЕРДЛОВИН З БАЗОВИМ ПАРАМЕТРОМ – СТИСЛИВІСТЮ, МРУ, no 4, pp 18-25, Груд 2018.