ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТА СПРИЯТЛИВІ ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ Й ОЗНАКИ МОЛІБДЕНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ В МЕЖАХ УСТИНІВСЬКОГО РУДОНОСІЙНОГО ПОЛЯ

Волинський мегаблок Українського щита

  • P. A. Kondratenko Житомирська геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”
  • M. M. Kostenko Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
Ключові слова: Волинський мегаблок Українського щита, Устинівське рудоносійне поле, молібден, граніт-порфіри, лейкограніти, альбітизація, грейзенізація

Анотація

Аналіз закономірностей розміщення молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита) показав, що найперспективнішою з погляду молібденоносності є ендо-екзоконтактова частина однойменного гранітного масиву (належить до кишинського комплексу), яка утворює в плані кільцеву зону завширшки від 300–500 м до 1–1,5 км, загальною протяжністю до 40–50 км. В її межах розвинені малі інтрузії, дайкові й жильні тіла рудоносійних порід: дрібно-середньозернистих і середньозернистих лейкогранітів, граніт-порфірів і фельзит-порфірів, різною мірою альбітизованих і грейзенізованих (аж до утворення кінцевих продуктів метасоматозу: лужних метасоматитів, березитів і грейзенів), котрі належать до другої фази становлення устинівських гранітів. На сьогодні в межах цієї зони виявлено чотири рудопрояви молібдену гідротермально-грейзенового генетичного типу (молібденової рудної формації): Вербинський, Високе, Устинівський та Річицький і декілька його пунктів підвищеної мінералізації й геохімічних аномалій. Зруденіння представлене лінійно-штокверковими мінералізованими зонами. На підставі вивчення закономірностей локалізації молібденового зруденіння в межах рудоносійного поля та особливостей речовинного складу рудоносійних порід сформульовано основні пошукові критерії й ознаки молібденових руд цього геолого-формаційного типу, а саме: тектонічні, геолого-структурні, магматичні, гідротермально-метасоматичні, мінералогічні, геохімічні та геофізичні

Посилання

1. Bezpalko N. A. Biotite granite of upper flow of the Perga river (Volyn)//Heol. zhurnal. – 1965. – 25. – № 4. – P. 79–80. (In Ukrainian).

2. Buchinskaja K. M., Nechaev S. V. Topaz zinnwaldite greisens of Verba polymetallic ore field (Ukrainian shield)//Geol. zhurnal. – 1989. – № 2. – P. 86–93. (In Russian).

3. Vinogradov A. P. The average content of chemical elements in the principal types of igneous rocks of the crust//Geohimija. –1962. – № 7. – P. 555–572. (In Russian).

4. Galij S. A., Esipchuk K. E., Kogut K. V., Kondratenko P. A. Verba molybdenum deposit (north-west of the Ukrainian shield): petrography, mineralogy, formation conditions//Mineral. zhurnal. – 2000. – 22. – № 4. – P. 73–83. (In Russian).

5. State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Page M-35-XI (Korosten)/Kostenko M. M., Mazur S. M., Kotvytskyi L. F. ta in. – Kyiv: M-vo ekolohii ta pryrod. resursiv Ukrainy, Pivnich. derzh. rehion. heol. pidpryiemstvo “Pivnichheolohiia”, 2001. – 145 p. (In Ukrainian).

6. Stratigraphic correlation diagram of Precambrian of Ukrainian Shield. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, NSK Ukrainy, 2004. – 30 p. (In Ukrainian).

7. Kostenko N. M., Metalidi V. S., Potebnja M. T. Stanniferous areas of the Pre-Riphean folding in the north-western part of the Ukrainian shield//Geol. olovorud. mestorozhd. SSSR. V dvuh tomah. T. 2. Olovorud. mesto­rozhd. SSSR. Kn. 2. – Moskva: Nedra, 1986. – P. 172–176. (In Russian).

8. Kostenko O. M. Geology and material composition of collision granite of Volyn block of Ukrainian shield//Zbirnyk naukovykh prats UkrDНRI. – 2012. – № 3. – P. 48–67. (In Ukrainian).

9. Kostenko O. M. Geology and geochronology of granitoids of Volyn block: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heol. nauk: spets. 04.00.02 “Нeokhimiia”. – Kyiv, 2013. – 20 p. (In Ukrainian).

10. Lichak I. L. Petrology of Korosten pluton. – Kyiv: Naukova dumka, 1983. – 248 p. (In Russian).

11. Metalidi V. S., Bukovich I. P., Vysockij B. L., Kostenko N. M., Kotvickij L. F. About the new complex of molybdenum mineralization on the Ukrainian Shield//Geol. zhurnal. – 1986. – T. 46. – № 5. – P. 102–105. (In Russian).

12. Metalidi V. S., Kondratenko P. A., Parfeniuk V. O. Molybdenum ore of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 1997. – № 10. – P. 10–13. (In Ukrainian).

13. Metal and non-metal minerals of Ukraine. Volume 1. Metallic minerals/Hurskyi D. S., Yesypchuk K. Yu., Kalinin V. I. ta in. – Lviv. vyd-vo “Tsentr Yevropy”, 2005. – 785 p. (In Ukrainian).

14. Mineralogy of stannum, wolfram and molybdenum in the Ukrainian Shield/Nechaev S. V., Krivdik S. G., Semka V. A. i dr. – Kyiv: Naukova dumka, 1986. – 212 p. (In Russian).

15. Prospecting, exploration and evaluation of molybdenum deposits/Pod red. V. D. Pokalova. – Moskva: Nedra, 1984. – 199 p. (In Russian).
Опубліковано
2018-08-08
Як цитувати
Kondratenko, P. A., & Kostenko, M. M. (2018). ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТА СПРИЯТЛИВІ ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ Й ОЗНАКИ МОЛІБДЕНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ В МЕЖАХ УСТИНІВСЬКОГО РУДОНОСІЙНОГО ПОЛЯ. Мінеральні ресурси України, (2), 8-16. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/92

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)

1 2 > >>