СТАН І ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ТА ВИМОГ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • V. M. Shestopalov Інститут геологічних наук НАН України
  • N. G. Lyuta Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-4070-0944
Ключові слова: моніторинг підземних вод, Водна рамкова директива, басейновий принцип

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан моніторингу підземних вод в Україні та визначено шляхи вдосконалення системи моніторингу з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Визначено перелік першочергових заходів, реалізація яких дасть змогу відновити й започаткувати реформування державної системи моніторингу підземних вод. Для вирішення поставлених завдань потрібно налагодити взаємодію й вільний інформаційний обмін між суб’єктами моніторингу довкілля в межах Мінприроди України та Держгеонадр, створити єдину галузеву базу даних “Підземні води” на основі ГІС-технологій; забезпечити широке залучення науковців до вирішення питань нау­кового забезпечення моніторингу довкілля; забезпечити виконання вимог Водної рамкової директиви шляхом включення до складу системи моніторингу підземних вод моніторингу охоронних зон питної води. Першочерговими завданнями є розробка науково-методичного забезпечення моніторингу підземних вод, гармонізованого з документами ЄС, передусім створення концепції й програми реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду й вимог відповідних директив Європейського Союзу спільними зусиллями представників галузевої та академічної геологічної науки.

Посилання

1. EU Water Framework Directive 2000/60/EU. Basic Terms and Definitions: Publ. official. – Кyiv: Tvii format, 2006. – 240 p. (In Ukrainian).

2. Lyuta N. G., Lyutyi G. G. Prospects of Ukrainian Sociology – deregulation or sustainable development?//Mineralni resursy Ukrainy. – 2015. – № 2. – P. 3–7. (In Ukrainian).

3. Sadurski A. Water quality management as a Stage of WFD Implementation//Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of the European Union. – Springer Science+Business Media. Dordrecht. – 2012. – P. 7–15.

4. Berezko O., Vasneva O. Groundwater monitoring in Belarus: implication and future prospects//Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of the European Union. – Springer Science+Business Media. Dordrecht. – 2012. – P. 115–120.
Опубліковано
2018-08-08
Як цитувати
Shestopalov, V. M., & Lyuta, N. G. (2018). СТАН І ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ТА ВИМОГ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Мінеральні ресурси України, (2), 3-7. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/91