ХОМОРСЬКА СЕРІЯ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Стаття 2. ЛІТОЛОГІЧНІ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦІЇ, ПЕТРО- І ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТИГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

  • M. M. Kostenko Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
Ключові слова: Волинський мегаблок Українського щита, хоморська серія, буртинська й василівська світи, петрохімічні й геохімічні особливості, стратиграфічне положення

Анотація

Статтю присвячено петрохімічній і геохімічній характеристиці основних породних різновидів хоморської серії, яка представлена буртинською (нижньою) і василівською (верхньою) світами, і визначенню її стратиграфічного положення. Показано, що реконструйований протосклад гранатових і графітових гнейсів буртинської світи відповідає слабодиференційованим за хімічним складом осадкам – переважно граувакам і пісковикам з глинистим цементом та континентальним глинам холодного й помірного клімату. Метавулканогенні породи василівської світи за хімічним складом належать до двох петрохімічних серій: толеїтової (переважна більшість) і сублужної (частина метабазальтів Букинської ділянки).

Біографія автора

M. M. Kostenko, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

д-р геол. наук, провідний науковий співробітник

Посилання

1. Bezvynnyi V. P. Features of geological structure and composition of supracrustal and ultrametamorphic formations of Rosinsko-Tikytskyi block of Ukrainian shield: dys. na zdobuttia nauk. stupeniа kand. heol. nauk: spets. 04.00.01 “Zahalna ta rehionalna heolohiia”. – Kyiv, 2008. – 161 р. (In Ukrainian).

2. Buharev V. P. The evolution of Precambrian magmatism in the western part of Ukrainian shield. – Kyiv: Naukova dumka, 1992. – 152 р. (In Russian).

3. Voinovskyi A. S., Heichenko M. V., Zhuzhoma V. M. Geochemical features of metamorphic and ultrametamorphic Precambrian formations of the Dnistrov-Bug and Volyn blocks of Ukrainian shield//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2010.– № 1–2. – P. 28–51. (In Ukrainian).

4. Klochkov V. M., Pijjar Ju. K. To the issue of stratigraphic position and dismemberment formations of Teteriv series//Geologicheskij zhurnal. – 1993. – № 3. – Р. 106–110. (In Russian).

5. Kolij V. D. Biotite-hornblende-schist (trachyandesite) formation of Teteriv series of the Ukrainian Shield//Geologicheskij zhurnal. – 1989. – Vol. 49, № 4. – Р. 93–104. (In Russian).

6. Kostenko M. M., Heichenko M. V., Klochkov V. M. ta in. Teterivska stratum should be divided. Article 2. Stratigraphic dismemberment of metamorphic formations of Volyn block of Ukrainian shield//Mineralni resursy Ukrainy. – 2009. – № 4. – P. 36–45. (In Ukrainian).

7. Kostenko M. M., Heichenko M. V., Klochkov V. M. ta іn. Improvement of the stratigraphic scheme of metamorphic formations of Volyn block//Stratigrafija, geohronologija i korreljacija nizhnedokembrijskih porodnyh kompleksov fundamenta Vostochno-Evropejskoj platformy: tezisy dokl. Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. (Kiev, 31 maja – 4 ijunja 2010 g.). – Kiev: UkrGGRI, 2010. – Р. 103–107. (In Russian).

8. Kostenko M. M. Geological structure, magmatism and geodynamics of Precambrian of western part of the Ukrainian shield: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora heol. nauk: spets. 04.00.01 “Zahalna ta rehionalna heolohiia”. – Kyiv, 2012. – 40 р. (In Ukrainian).

9. Kostenko M. M. Homorska series of Volyn block of Ukrainian Shield. Article1.Geology and rock composition//Mineralni resursy Ukrainy. – 2016. – № 4. – Р. 3–11. (In Ukrainian).

10. Kostenko O. M., Dovbush T. I., Stepanyuk L. M. Geochronology of plagiogranites of “Sheremetiv” complex (Volyn block of Ukrainian shield)//Mineralohichnyi zhurnal. – 2011. – Vol. 33, № 2. – P. 83–88. (In Ukrainian).

11. Kostenko O. M. Geology and geochronology of granitoids of Vo­lyn block: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heol. nauk: spets. 04.00.02 “Geokhimiia”. – Kyiv, 2013. – 20 р. (In Ukrainian).

12. Igneous rocks. Classification, nomenclature, petrography. Vol. 1. Part 1, 2/Pod red. O. A. Bogatikova (gl. redaktor), V. I. Gonshakovoj, A. M. Borsuka i dr. – Moskva: Nauka, 1983. – 768 р. (In Russian).

13. Rudenko V. E., Rudenko Ju. L. Reconstruction of metamorphic and metasomatic rocks of Precambrian. – Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otdelenie, 1979. – 176 р. (In Russian).

14. Shherbakov I. B. Petrology of Ukrainian Shield. – Lvov: ZUKC, 2005. – 366 p. (In Russian).
Опубліковано
2017-03-31
Як цитувати
Kostenko, M. M. (2017). ХОМОРСЬКА СЕРІЯ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА. Мінеральні ресурси України, (1), 17-25. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/67

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)

1 2 > >>