ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ І ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

  • A. P. Vasylenko Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)
Ключові слова: тверді корисні копалини, перспективні та прогнозні ресурси, оцінка ресурсів, методи підрахунку ресурсів, геолого-економічна оцінка

Анотація

Розглянуто науково-методичні основи оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин. Охарактеризовано методи й способи кількісної прогнозної оцінки ресурсів. Наведено параметри й критерії геолого-економічної оцінки.

Біографія автора

A. P. Vasylenko, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

канд. геол.-мінерал. наук, завідувачка сектору

Посилання

1. Classification of reserves and resources of minerals of the State fund of bowels of the earth of Ukraine. – Kyiv, 1997. – 56 p. (In Ukrainian).

2. Methodical manual as evaluated by the perspective and prognosis resources of hard minerals/A. P. Vasуlenko , H. D. Lepihov. – Кyiv: UkrDHRI, 2010. – 25 p. (In Ukrainian).

3. Methodical recommendations as evaluated by the perspective and prognosis resources of hard minerals/A. P. Vasylenko , H. D. Lepihov. – Кyiv: UkrDHRI, 2009. – 133 p. (In Ukrainian).
Опубліковано
2017-03-31
Як цитувати
Vasylenko, A. P. (2017). ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ І ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Мінеральні ресурси України, (1), 3-6. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/64