УРАН-СВИНЦЕВИЙ ІЗОТОПНИЙ ВІК ЗА ЦИРКОНОМ КАПІТАНСЬКОГО МАСИВУ

Середнє Побужжя, Український щит

  • L. M. Stepanyuk Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України https://orcid.org/0000-0001-5591-5169
  • O. B. Bobrov “Експертна рада спілки геологів України” https://orcid.org/0000-0002-4710-7230
  • S. I. Kurylo Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
  • S. A. Sergeev Центр ізотопних досліджень ФДУП “ВСЕГЕІ”
  • O. M. Larionov Центр ізотопних досліджень ФДУП “ВСЕГЕІ”

Анотація

З інтрузивами неоархейських ультрабазитів капітансько-деренюхінського комплексу на Середньому Побужжі пов’язані родовища силікатного нікелю й хрому. Для визначення віку локальним уран-свинцевим ізотопним методом циркони з амфіболіту, що залягає серед серпентинітів на півдні Центрального кар’єру, датовано на іон-іонному мікрозонді SHRIMP-II. Кристали представлені двома генераціями. Перша має густе коричневе забарвлення й утворює ядра, на які наростає прозорий світло-рожевий циркон другої генерації. Для коричневого циркону, якщо порівняти зі світло-рожевим, характерні набагато вищі концентрації урану (177–2759 ррm, порівнюючи з 14–35 ррm у світло-рожевих), що може свідчити про вищу температуру й прогресивний характер ендогенних процесів, що супроводжували кристалізацію світло-рожевого циркону. Вік циркону обох генерацій у межах похибки однаковий і становить 2024±24 млн років.

Біографії авторів

L. M. Stepanyuk, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

д-р геол. наук, заступник директора з наукової роботи

O. B. Bobrov, “Експертна рада спілки геологів України”

д-р геол.-мінерал. наук, проф., голова ради підприємства

S. I. Kurylo, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

канд. геол. наук, науковий співробітник

S. A. Sergeev, Центр ізотопних досліджень ФДУП “ВСЕГЕІ”

канд. геол.-мінерал. наук, керівник Центру ізотопних досліджень

O. M. Larionov, Центр ізотопних досліджень ФДУП “ВСЕГЕІ”

канд. геол. наук, старший науковий співробітник

Посилання

1. Anсyferov A. V., Sheremet E. M., Glevasskij E. B., Kulik S. N., Esipchuk K. E. i dr. Geological and geophysical model Golovanevskoi seam zone of Ukrainian shield. – Doneсk: “Weber”, 2008. – 308 p. (In Russian).

2. Hurskyi D. S., Bobrov O. B., Nakhlupin V. H., Merkushyn I. Ye., Voloshyn O. V., Stepaniuk L. M., Lysenko O. A. The first find of native rhenium in ultrabasic roks of Middle Pobuzhia//Mineralni resursy Ukrainy. – 2007. – № 1. – Р. 23–32. (In Ukrainian).

3. Yesypchuk K. Y., Bobrov O. B., Stepaniuk L. M., Shcherbak M. P. ta in. Correlation scheme hronostratyhrafichna Early Precambrian Ukrainian Shield (explanatory note). – Kyiv: UkrDHRI, 2004. – 30 p. (In Ukrainian).

4. Stepaniuk L. M. Сrystalgenesis and age of zirconium in basic assotiation of Middle Pobuzhia//Mineralog. zhurnal. – 1996. – № 4. – P. 10–19. (In Russian).

5. Stepanіuk L. M., Ponomarenko A. M., Petrychenko K. V., Kurylo S. I., Dovbush T. I., Sergieiev S. A., Rodionov M. V. Uran-lidium isotope geochronology of berdychiv granits of Pobuzhia//Mineralog. zhurnal. – 2015. – № 3. – P. 51–66. (In Ukrainian).

6. Carmichael ISE The iron–titanium oxides of salic volcanic rocks and their associated ferromagnesian silicates//Contributions to Minera­logy and Petrology. – 1967. – Vol. 14. – P. 36–64.

7. Gornostayev S. S., Wolker R. J., Hanski E. J. Evidence for the emplacement ca. 3.0 Ga mantle-derived mafic-ultramafic bodies in the Ukrainian Shield//Precambrian Research. – 2004. – 132. – P. 349–362.

8. Henry D. J., Guidotti C. V. Titanium in biotite from metapelitic rocks: Temperature effects, crystal-chemical controls, and petrologic applications//American Mineralogist. – 2002. – Vol. 87. – P. 375–382.
Опубліковано
2017-09-29
Як цитувати
Stepanyuk, L. M., Bobrov, O. B., Kurylo, S. I., Sergeev, S. A., & Larionov, O. M. (2017). УРАН-СВИНЦЕВИЙ ІЗОТОПНИЙ ВІК ЗА ЦИРКОНОМ КАПІТАНСЬКОГО МАСИВУ. Мінеральні ресурси України, (3), 27-31. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/48

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)