ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ НОВОГО НАПРЯМУ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ У СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

СТАТТЯ 4. ДО МЕТОДИКИ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У БАЗОГЕННОМУ КОМПЛЕКСІ

  • V. P. Lebed Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-3587-8852
Ключові слова: базогенний нафтогазоносний комплекс, нетрадиційні пастки, докембрійський кристалічний фундамент, глибинні вуглеводні, пошукові об’єкти, похило спрямовані свердловини

Анотація

Розглянуто методику геологорозвідувальних робіт на нафту й газ для нетрадиційних пасток базогенного нафтогазоносного комплексу. Головні положення її стосуються методології підготовки об’єктів до глибокого буріння, похило спрямованої конструкції пошуково-розвіду­вальних свердловин та визначення для них потрібних азимутів напрямку й кутів нахилу.

Біографія автора

V. P. Lebed, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

канд. геол.-мінерал. наук

Посилання

1. Stages and stage of exploration for oil and gas//Industry Standard Ukraine. – Kyiv, 1999. – 20 p. (In Ukrainian).

2. Lebid V. P. Zonal zoning Kharkiv segment/V. P. Lebid, H. H. Hon­charov//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2010. – № 1–2. – P. 201–208. (In Ukrainian).

3. Lebid V. P., Honcharov H. H. Weather and grade oil and gas search objects in the thick basal segment of Kharkov//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2011. – № 1. – P. 137–148. (In Ukrainian).

4. Lebid V. P. On alternative unconventional resources in Eastern oil and gas region of Ukraine//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2014. – № 3–4. – P. 213–231. (In Ukrainian).

5. Lebid V. P., Zubakova O. V., Nechaieva T. S., Filiushkin K. K. Predictive assessment of oil and gas measles weathered basement in the western part of the northern edge of DDH//Mineralni resursy Ukrainy. – 2001. – № 3. – P. 15–17. (In Ukrainian).

6. Lebid V. P., Rakovska O. L. Provision search major fields in the Dnieper-Donets sliding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2014. – № 2. – P. 20–27. (In Ukrainian).

7. Lebid V. P. The main formal models of traps in the base complex Dnieper-Donets sliding//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2016. – № 4. – P. 95–106. (In Ukrainian).

8. Lebid V. P., Lukin O. Yu., Makohon V. V. ta in. Secondary structure features of reservoirs and finding oil and gas traps in the crystalline basement structures on yuliyivskoho type//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2007. – № 2. – P. 279–287. (In Ukrainian).

9. Lebid V. P. On favorable conditions for oil and gas complex base Dnieper-Donets sliding. Article 2. Features of formation in natural reservoirs. base complex//Naftohazova haluz Ukrainy. – 2016. – № 2. – P. 13–16. (In Ukrainian).

10. Lebid V. P. On peculiarities of development of new directions of exploration work in the eastern region of Ukraine. Article 1. Objective difficulties mapping complex bazohennoho//Mineralni resursy Ukrainy. – 2016. – № 3 – Р. 22–28. (Іn Ukrainian).

11. Lebid V. P. On peculiarities of development of new directions of exploration work in the eastern region of Ukraine. Article 3. Justification pilot facilities development potential resource base complex//Mineralni resursy Ukrainy. – 2017. – № 1. – Р. 42–47. (Іn Ukrainian).

12. Lukin A. E. Letogeodynamic factors in oil and gas aulacogens’s pools. – Kyiv: Naukova dumka, 1997. – 220 р. (Іn Russian).
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Lebed, V. P. (2017). ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ НОВОГО НАПРЯМУ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ У СХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Мінеральні ресурси України, (4), 39-44. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/40

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)