ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННИХ ТЕРИГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ

  • V. V. Makogon Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0001-5810-517X
Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, теригенні відклади, колектор, пористість, вторинні перетворення

Анотація

У статті викладено результати комплексних літологічних і лабораторних досліджень нижньокам’яновугільних теригенних відкладів центральної частини ДДЗ. Охарактеризовано природу та особливості вторинних перетворень піщаних колекторів різного генезису. Зроб­лено висновки про роль різних чинників у формуванні порожнинного простору досліджуваних порід.

Біографія автора

V. V. Makogon, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

канд. геол. наук, завідувач сектору

Посилання

1. Vinogradov V. I. Some features of epigenesis from the positions of isotope geochemistry//Litologiya i poleznye iskopaemye. – 2003. – № 4. – P. 391–411. (Іn Russian).

2. Karpova G. V., Teslenko-Ponomarenko V. M. Hypogenous epige­nesis and reservoir properties (on the example of deep-lying Carboni­ferous deposits of the Dnieper-Donets basin)//Litologiya i poleznye iskopaemye. – 1978. – № 5. – P. 64–76. (Іn Russian).

3. Lukin A. E. The main problems of oil and gas lithology//Heolohіchnyi zhurnal. – 2008. – № 4. – P. 17–25. (Іn Russian).

4. Lukin A. E., Shhukin N. V., Lukina O. I., Prigarina T. M. Oil and gas bearing reservoirs of deep-lying Lower Carboniferous complexes of the central part of the Dnieper-Donets Basin//Geofizicheskij zhurnal. – 2011. – № 1. – Vol. 33. – P. 3–27. (In Russian).
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Makogon, V. V. (2017). ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННИХ ТЕРИГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ. Мінеральні ресурси України, (4), 24-28. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/38