МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

(на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини)

  • Yа. Н. Lazaruk Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
  • I. I. Demyanenko Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-1944-1151
Ключові слова: колектор, пісковик, літофація, палеорельєф, седиментація

Анотація

У статті висвітлено як за результатами літолого-фаціальних і структурно-палеогеоморфологічних досліджень створюється седиментаційна модель піщаних порід. На прикладі верхньосерпуховського продуктивного горизонту С-4 створено седиментаційну модель, яка містить інформацію про поширення алювіальних, дельтових, авандельтових, пляжових пісковиків, їхній уміст у розрізі продуктивного горизонту. На основі седиментаційної моделі та даних геофізичного дослідження свердловин складено регіональну карту порід-колекторів, яка містить дані про товщини пісковиків та їхні колекторські властивості.

Біографії авторів

Yа. Н. Lazaruk, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

д-р геол. наук, провідний науковий співробітник

I. I. Demyanenko, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

д-р геол. наук, завідувач відділу

Посилання

1. Zhemchuzhnikov V. A., Jablokov V. S., Bogolyubova L. I. and others. Structure and conditions of accumulation of the main coal-bearing suites and coal seams of the Middle Carboniferous of the Donetsk basin. – Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1959–1960. – Part 1. – 332 p. – Part 2. – 347 p. (In Russian).

2. Lazaruk Ya. H. Theoretical aspects and methods of searching for deposits of hydrocarbons in nonanticlinical traps (on the example of deposits of XIIa microfazial horizon of the Dnieper-Donets depression). – Kyiv: UkrDHRI, 2006. – 110 p. (In Ukrainian).

3. Hanin A. A. Collectors of oil and gas and their study. – Моskva: Nеdrа, 1969. – 368 p. (In Russian).
Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
LazarukY. Н., & Demyanenko, I. I. (2018). МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ. Мінеральні ресурси України, (1), 39-44. https://doi.org/10.31996/mru.2018.1.39-44