Дослідження природного самоочищення підземного середовища, забрудненого нафтопродуктами

Ключові слова: забруднення, нафтопродукти, ремедіація, мікроорганізми, біодеградація

Анотація

Ремедіація підземного середовища, забрудненого нафтопродуктами, є світовою екологічною проблемою й одним з пріоритетних напрямів геоекологічних досліджень в Україні. Відновлення забруднених ґрунтів зони аерації може відбуватися внаслідок діяльності мікроорганізмів, переважно мікроміцетної флори, особливості розміщення й життєдіяльності яких залежать від глибини та ступеня забрудненості, умов аеробності тощо. На практиці складно використовувати штучні мікробіологічні підходи, і варто розраховувати на самоочищення ґрунтів завдяки впливу мікроорганізмів, що існують у підземному середовищі. Особливий інтерес становлять вуглеводень-окиснювальні мікроорганізми (ВОМ), які використовують вуглеводні як джерело вуглецю й енергії. Польові дослідження проведено на території складу пально-мастильних матеріалів (ПММ) аеропорту “Бориспіль”, де 1998 року було виявлено забруднення геологічного середовища нафтопродуктами. Відібрано зразки ґрунту на забруднених і незабруднених ділянках, виконано кількісний аналіз умісту нафтопродуктів у ґрунтах і визначено видовий склад мікроміцетів. Зразки ґрунту відбирали у трьох свердловинах на різній глибині – у центральній частині джерела забруднення нафтопродуктами на глибині 0,1 й 2,0 м (зона аерації) та 4,0 м (насичена зона), у північній частині складу ПММ у зоні аерації на глибині 0,1 та 1,0 м і за межами джерела забруднення в зоні аерації на глибині 3,7 м. Дані визначень розміщення грибних культур в отриманих зразках ґрунту свідчать про різноманітність їхніх форм, залежно від ступеня забруднення, глибини відбирання, літології й водонасичення. Потрібно проводити регулярний моніторинг з відбиранням зразків ґрунту й визначенням умісту нафтопродуктів для уточнення висновків щодо природного самоочищення забруднених ґрунтів унаслідок життєдіяльності ВОМ.

Посилання

1. Babadzhanova O. F., Grynchyshyn N. M. Problems of soil contamination by petroleum products//Tezy II Mizhn. nauk.-prakt. konf. “Tekhnohenna bezpeka: Teoriia, praktyka, inovatsiia”. – Lviv: LDU, 2011. – P. 35–36. (In Ukrainian).

2. Dolmatova E. S. Microorganisms in soil re
Опубліковано
2019-10-16
Як цитувати
Shpak, O. M., & Lohvynenko, O. I. (2019). Дослідження природного самоочищення підземного середовища, забрудненого нафтопродуктами. Мінеральні ресурси України, (3), 49-51. https://doi.org/10.31996/mru.2019.3.49-51