Ландшафтно-геохімічні умови та закономірності розподілу токсичних елементів на території військового полігону “Олешківські піски”

  • A. Splodytel Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України http://orcid.org/0000-0002-8109-3944
Ключові слова: важкі метали, форми знаходження, сумарний показник забруднення, геохімічна асоціація, ландшафт, ландшафтно-геохімічні умови

Анотація

Схарактеризовано основні ознаки ландшафтно-геохімічної структури військового полігону “Олешківські піски”. Проаналізовано особливості впливу військової навчальної діяльності на рівень забруднення ґрунтів і рослин важкими металами. Обґрунтовано схему відбору зразків для вивчення особливостей міграції важких металів з огляду на ландшафтну структуру території. Встановлено особливості розподілу важких металів у ґрунтах на різній відстані від вогневих позицій військового полігону. Досліджено розподіл і накопичення важких металів І й ІІ класу небезпеки в ґрунтовому й рослинному покриві полігону. Визначено закономірності просторового розподілу рухомих і потенційно доступних форм важких металів. З’ясовано, що вміст важких металів у трьох рухомих формах становлять такі геохімічні асоціації, мг/кг: у кислоторозчинній формі: Mn > Zn > Pb > Cu > V > Ni > Co > Cd; в обмінній: Mn> Zn> Pb> V> Co = Ni> Cu> Cd; у водорозчинній формі: Mn > Zn > Pb = V > Co > Ni > Cd > Cu. Наведено результати досліджень щодо інтенсивності накопичення й характеру розподілу валових і рухомих форм важких металів у ґрунтовому просторі та їхню міграцію в профілі ґрунту. Виділено панівну техногенну геохімічну асоціацію: Cd > Hg > Pb > Cu > Zn > Ni > V > Co > Mn. Виявлено ландшафти з максимальним поліелементним забрудненням. На основі власного польового та експериментального матеріалу укладено ландшафтно-геохімічну карту території військового полігону “Олешківські піски”.

Встановлено динаміку міграції рухомих форм Ni, Zn, Cu, V, Pb та інших важких металів у ґрунтовому профілі дернового слаборозвиненого піщаного ґрунту впродовж 2015–2019 років за рівнів імпактного забруднення. Визначено особливості поглинання рухомих форм важких металів у типових різновидах рослин території військового полігону протягом вегетаційних періодів 2015–2019 років.

Посилання

Avessalomova I. A. Geochemical indicators in the study of landscapes. – Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1978. – 108 р. (In Russian).

Vazickij P. Essays on Military Ecology. – Leningrad: Voenizdat, 1989. – 105 р. (In Russian).

Vinogradov A. P. Geochemistry of rare and dispersed chemical ele­ments in soils. – Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1957. – 238 р. (In Russian).

Vorobeva L. A., Rudakova T. A., Lobanova E. A. Heavy metals in the environment. – Moskva: Izd-vo MGU, 1980. – P. 28–34. (In Russian).

Geographical map “Landscapes of Oleshkovsky Sands National Nature Park and Adjacent territories” (in digital format, basic scale 1:25 000). А. О. Splodytel. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 69449. Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. Data reiestratsii 06.10.2016. (In Ukrainian).

Geochemistry of the landscape. Manual/N. K. Chertko i dr. – Minsk: BGU, 2011. – 303 р. (In Russian).

Environmental chemistry/Yu. E. Saet, B. A. Revich, E. P. Yanin i dr. – Moskva: Nedra, 1990. – 335 р. (In Russian).

Dobrovolskij V. V. The geography of trace elements. Global scattering. – Moskva: Mysl, 1983. – 272 р. (In Russian).

Zhovinskij Je. Ja. Geochemistry of technogenic metals in the soils of Ukraine. – Kyiv: Nauk. dumka, 2002. – 215 р. (In Russian).

Ilin V. B. Heavy metals in the system “soil–plant”. – Novosibirsk: Nauka, 1991. – 150 р. (In Russian).

Kabata-Pendias A., Pendias H. Trace elements in soils and plants. – Moskva: Mir, 1989. – 439 р. (In Russian).

Kosets M. I. Vegetation of the Cossack Camp arena of the Lo­wer Dnieper//Zhurn. In-tu botaniky AN URSR, 1936. – P. 27–191. (In Ukrainian).

Malysheva L. L. Geochemistry of landscapes. Tutorial. – Kyiv: Lybid, 2000. – 472 р. (In Ukrainian).

Marynych O. M. The scheme of physical-geographical zoning of Ukraine has been improved. – UHZh, 2003. – № 1. – P. 16–20. (In Ukrai­nian).

Perelman A. I. Landscape geochemistry. – Moskva: Vyissh. shk., 1975. – 342 р. (In Russian).

Perelman A. I., Kasimov N. S. Landscape geochemistry. – Moskva: Astreja-2000, 1999. – 763 р. (In Russian).

Project for the organization of the territory of the Oleshkіvski Sands National Park, protection, reproduction and recreational use of its natural complexes and objects. – Pryvatne aktsionerne tovarystvo “Naukovo-vyrobnychyi kompleks “Kurs”. – Kyiv, 2013. – 305 p. (In Ukrainian).

Geographic map series: Distribution of heavy metals (Cu, Pb, V) in the modern soil cover (0–5 cm horizon) of Oleshkivski Sands National Nature Park and adjacent territories (in digital format, basic scale 1:50 000). I. V. Kuraieva, L. Ju. Sorokina, A. O. Splodytel. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir № 71505. Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. Data reiestratsii 19.04.2017. (In Ukrai­nian).

Background content of trace elements in soils of Ukraine/A. I. Fatieiev, Ya. V. Pashchenko. – Kharkiv, 2003. – 71 р. (In Ukrainian).

Cottenie А. Plant quality response to the uptake of polluting elements/A. Cottenie, A. Dhaese, R. Camerlynck. Qual. Plantarum, 1976. – V. 26, № 3. – Р. 93–319.

Sankaran U. K., Phillip S. Heavy metals uptake and accumulation by Typha angustata from Wetlands around thermal power station//Int. J. Ecol and Environ Sci., 1990. – V. 16, № 2–3. – P. 113–144.

Опубліковано
2020-06-03
Як цитувати
Splodytel, A. (2020). Ландшафтно-геохімічні умови та закономірності розподілу токсичних елементів на території військового полігону “Олешківські піски”. Мінеральні ресурси України, (1), 34-43. https://doi.org/10.31996/mru.2020.1.34-43