ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ РІЧОК УКРАЇНИ

  • N. G. Lyuta Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-4070-0944
Ключові слова: річкові басейни, донні відклади, геохімічний фон, важкі метали

Анотація

Визначено головні закономірності розподілу хімічних елементів у донних відкладах на території України. Для розглянутих хімічних елементів загалом спостерігається закономірне поступове збільшення їхнього вмісту у донних відкладах з півночі на південь, тобто від річкових басейнів Поліської зони до басейнів Степової ландшафтно-кліматичної зони, що узгоджується з геохімічними особливостями ґрунтового покриву водозбірних площ. Підвищений фоновий уміст хімічних елементів у донних відкладах часто просторово збігається з поширенням на водозбірних площах ґрунтових різновидів, які також відзначаються високим умістом цих елементів. Максимальний фоновий уміст більшості важких металів у донних відкладах закономірно чітко фіксується в межах Карпатсько-Кримської металогенічної провінції. Таким чином, попри тривалий та інтенсивний техногенний вплив на поверхневі водойми України, варто відзначити пріоритетність природних чинників у формуванні хімічного складу донних відкладів, принаймні стосовно розглянутих важких металів.

Біографія автора

N. G. Lyuta, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ)

канд. геол.-мінерал. наук, завідувач відділу гідрогеологічних та еколого-геологічних досліджень

Посилання

1. Lyuta N. G., Krasnozhon M. D., Sanina I. V. Definition in the GIS of regional geochemical background of toxic chemical elements in the bottom sediments on the territory of Ukraine//Uchenye zapiski Tavricheskogo Naсionalnogo Universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Serija “Geografija”. – 2006. – Vol. 19 (58). – No 2. – P. 62–69. (In Ukrainian).

2. Methodical instructions for the regional hydrogeological survey of scale 1:200 000 and 1:500 000. – Moskva, 1988. (In Russian).

3. Shihalyaeva G. N., Chursina O. D., Shihalyaev I. I., Kiryushkina A. I. , Kuzmina I. S. Spatial-temporal distribution of heavy metals in the bottom sediments of the Kuyalnitsky estuary//Visnyk ONU. Himiia. – 2014. – Vol. 19. – Iss. 4 (5). – P. 59–69. (In Russian).

4. Frankowski M., Ziola A., Siepak M., Siepak J. Analysis of Heavy Metals in Particular Granulometric Fractions of Bottom Sediments in the Mala Welna River (Poland)//Polish J. of Environ. Stud. – 2008. – Vol. 17. – No 3. – P. 343–350.

5. Kozlovska Ju., Petraitis E., Sereviciene V. Research of heavy metals distribution in bottom sediments of lake Talksa (Lithuania)//Proceedings of ECOpole. – 2012. – 6(1)013.

6. Rosinska A., Dabrowska L. PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Gora dam reservoir Archives of Environmental Protection. – 2011. – Vol. 37. – No 4. – Р. 61–73.

7. Smal H., Ligeza S., Wojcikowska-Kapusta A., Baran S., Urban D., Obroslak R., Pawlowski A. Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (southeast Poland) Archives of Environmental Protection. – 2015. – Vol. 41. – No 4. – Р. 67–80.
Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
Lyuta, N. G. (2018). ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ РІЧОК УКРАЇНИ. Мінеральні ресурси України, (1), 28-32. https://doi.org/10.31996/mru.2018.1.28-32