ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ ВOЛИНО-ПОДІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНІЙ СТАДІЇ ВИВЧЕННЯ

Ключові слова: сланці, газ, Волино-Поділля, формації, сейсморозвідка

Анотація

Особливості структурних умов залягання, газонакопичення, літолого-фаціальних, петрофізичних і геомеханічних параметрів, чинників екранування, характеру газонасичення газоносних сланців принципово відрізняються від традиційних покладів газу. Стратиграфічна сланцева формація розглядається як потенційний газовий поклад. З огляду на цю специфіку її виділення й картування потрібно виконувати вже на регіональному етапі. Для оконтурювання газоперспективних сланцевих формацій Волино-Поділля та виділення найперспективніших ділянок пропонуємо комплексувати регіональну сейсмічну зйомку 2Д для великих глибин з методами електророзвідки різних модифікацій, викликаної поляризації, електромагнітними та іншими методами за профілями сітки регіональної сейсморозвідки, великомасштабної атмогеохімічної зйомки та інших прямих методів. Завершенням регіонального етапу має бути буріння пілотних вертикальних параметричних свердловин із суцільним відбиранням керна з перспективних сланцевих товщ та його комплексними дослідженнями. Перспективи подальших геологорозвідувальних робіт і їхній комплекс визначатимуть за результатами геолого-економічної оцінки перспектив нафтогазоносності регіону та отриманих результатів робіт початкового етапу.

Посилання

1. Vedernikov G. V. Forecast of hydrocarbon deposits according to microseism characteristics. – Novosibirsk: Izd-vo “Svinin i synovja”, 2012. – 201 p. (In Russian).

2. Gurskij D. S., Mihajlov V. A., Chepil P. M. and others. Shale gas and problems of power supply of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy. – 2010. – No 3. – P. 3–8. (In Russian).

3. Krupskyi Yu. Z., Kurovets I. M., Senkovskyi Yu. M., Mykhailov V. A., Chepil V. P. etc. Non-traditional sources of hydrocarbons in Ukraine. Book II. Western gasbearing region. – Kyiv: Nika-Tsentr, 2013. – 400 p. (In Ukrainian).

4. Kurovets I. M., Mykhailov V. A., Zeikan O. Yu., Krupskyi Yu. Z., Hladun V. V., Chepil P. M., Hulii V. M., Kurovets S. S., Kasianchuk S. V., Hrytsyk I. I., Naumko I. M. Uconventional sources of hydrocarbons in Ukraine. Overview of the problem. Book I. – Kyiv: Nika-Tsentr, 2014. – 208 p. (In Ukrainian).

5. Kurovets І., Krupskyi Yu., Chepil V. Prospects of gas content and forecasting resources of shale gas of Silurian rock complexes in Volyno-Podillia (Ukraine)//Heolohiia i heokhimiia horiuchykh korysnykh kopalyn. – Lviv, 2014. – No 1–2. – P. 7–15. (In Ukrainian).

6. Lukin A. E. Shale gas and prospects for its production in Ukraine. Article 1. The present state of the problem of shale gas (in light of the experience of mastering its resources in the USA)//Heolohichnyi zhurnal. – 2010. – No 3. – P. 17–32. – http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/12345-6789/57641. (In Russian).

7. Lukin O. Yu. Geophysical methods and the problem of detection of unconventional natural gas sources//Heolohichnyi zhurnal. – 2014. – No 1. – P. 7–22. – http://geojournal.igs-nas.org.ua/article/view/138805.(In Ukrainian).

8. Hill R. J., Jarvie D. M. The Mississippian Barnett Shale//AAPG Bulletin. – 2007. – V. 91. – P. 475–499. – https://pubs.er.usgs.gov/publication/70030048.

9. Jaffe A. M. Shale Gas Will Rock theWorld//TheWall Street Journal. – USA, May 10, 2010. – https://www.wsj.com/articles/SB1000142405-2702303491304575187880596301668.
Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Chepil, V. P. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ ВOЛИНО-ПОДІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНІЙ СТАДІЇ ВИВЧЕННЯ. Мінеральні ресурси України, (2), 21-24. https://doi.org/10.31996/mru.2019.2.21-24