ОСОБЛИВОСТІ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ У ДАВНІХ КОРАХ ВИВІТРЮВАННЯ РІЗНИХ ПОРІД В АЛМАЗОНОСНИХ РЕГІОНАХ

  • N. N. Zinchuk Західноякутський науковий центр (ЗЯНЦ) Академії наук Республіки Саха (Якутія) https://orcid.org/0000-0002-9682-3022
Ключові слова: глинисті мінерали, кори вивітрювання, теригенно-карбонатні породи, туфогенні утворення, долерити, кімберліти

Анотація

Результати комплексного дослідження різновікових давніх кір вивітрювання (КВ) на різних породах основних алмазоносних районів Сибірської платформи засвідчили, що багатокомпонентний склад початкових утворень зумовив сповільнене перетворення первинного матеріалу. Типоморфними ознаками глинистих утворень у вивчених КВ є: а) повсюдна наявність диоктаедричної гідрослюди (2М1) в елювії теригенно-карбонатних порід і її асоціація з каолінітом; б) наявність у розрізах КВ порід трапової формації (туфи, туфогенні породи, долерити) поряд з ди- і триоктаедричним монтморилонітом, вермикуліт-монтморилонітовим змішаношаровим утворенням невпорядкованого каолініту, що асоціюється у КВ туфогенних порід з галуазитом; в) уміст у КВ кімберлітів спільно з полікатіонним монтморилонітом чималої кількості триоктаедричного хлориту (пакети δ і δ'), серпентину (структурні типи А і В), різною мірою зміненого флогопіту і пов’язаної з ним гідрослюди 1М.

Посилання

1. Boris E. I., Zinchuk N. N. Structural-formational and genetic features of Upper Paleozoic and Mesozoic productive sediments formation of the Vilyuy middle course basin in connection with prospecting of diamond deposits//Geology of diamonds – present and future (geologists to the 50th anniversary of Mirny and diamond-mining industry of Russia). – Voronezh: VSU, 2005. – P. 1339–1361. (In Russian).

2. Zvyagin B. B., Vrublevskaya Z. V., Zhuhlistov A. P. et al. Highvoltage electronography in investigation of laminated minerals. – Moskva: Nauka, 1979. – 224 p. (In Russian).

3. Zinchuk N. N. About stratigraphic confinedness, diagnostics and genesis of kaolinite in Mesozoic terrigenous sediments of Malo-Botuobinsky region (Western Yakutia)//News of HEI. Geology and Exploration. – 1976. – № 12. – P. 27–35. (In Russian).

4. Zinchuk N. N. About main sources of argillaceous minerals in Mesozoic continental diamondiferous deposits of Western Yakutia//Geology and Geophysics. – 1982. – № 8. – P. 81–90. (In Russian).

5. Zinchuk N. N. Argillaceous minerals in ancient crusts of weathering and products of their redeposition in continental rock mass of Western Yakutia. – Moskva: MOIP, 1986. – P. 5–19. (In Russian).

6. Zinchuk N. N. Comparative characteristics of material composition of kimberlite rocks’ crusts of weathering of the Siberian and East-European platforms//Geology and Geophysics. – 1992. – № 7. – P. 99–109. (In Russian).

7. Zinchuk N. N. Crusts of weathering and secondary changes of the Siberian platform kimberlites (in connection with the problem of prospecting and mining of diamond deposits). – Novosibirsk: NSU, 1994. – 240 p. (In Russian).

8. Zinchuk N. N. Postmagmatic minerals of kimberlites. – Moskva: Nedra, 2000. – 538 р. (In Russian).

9. Zinchuk N. N. Tasks and possibilities of lithological-mineralogical investigations during diamond-prospecting works on closed territories//Problems of forecasting and prospecting of diamond deposits on closed territories. Materials of the conference devoted to the 40th anniversary of YaGEER&D CNIGRI of “ALROSA” OJSC. – Yakutsk: YRC RAS SB, 2008. – P. 314–325. (In Russian).

10. Zinchuk N. N., Kotelnikov D. D., Boris E. I. Ancient crusts of weathering and prospecting of diamond deposits. – Moskva: Nedra, 1983. – 196 p. (In Russian).

11. Ivaniv I. N., Zinchuk N. N., Boris E. I., Hmelevskij V. A. Composition, conditions of Irelyakh suite sediments formation//Soviet Geology. – 1977. – № 5. – P. 148–156. (In Russian).

12. Kazanskij Ju. P. Weathering and its role in sedimentation. – Moskva: Nauka, 1976. – 271 p. (In Russian).

13. Kotelnikov D. D., Zinchuk N. N. About stability and paleogeographical significance of hydromicas in crusts of weathering and products of their redeposition on the territory of Western Yakutia//USSR DAS. – 1980. – V. 255. – № 3. – P. 705–709. (In Russian).

14. Hitrov V. G., Zinchuk N. N., Kotelnikov D. D. Regularities of the rocks’ chemical composition alteration (change) in the zone of hypergenesis//Hypergenesis and ore formation. – Moskva: Nauka, 1988. – P. 15–28. (In Russian).

15. Hmelevskij V. A., Zinchuk N. N. Minerals of light and argillaceous fractions of Western Yakutia Mesozoic iamondiferous placers (on the example of one of Malo-Botuobinsky region placers). – Moskva: VINITI, 1974. – 27 p. In Russian).
Опубліковано
2019-07-10
Як цитувати
Zinchuk, N. N. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ У ДАВНІХ КОРАХ ВИВІТРЮВАННЯ РІЗНИХ ПОРІД В АЛМАЗОНОСНИХ РЕГІОНАХ. Мінеральні ресурси України, (2), 13-20. https://doi.org/10.31996/mru.2019.2.13-20

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)