ВИСНАЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

  • М. V. Zhykalyak ДРГП “Донецькгеологія”
Ключові слова: національна безпека, корисні копалини, запаси, прирощення, розвиток, стратегія

Анотація

Відставання в Україні процесу відновлення технологічно доступних рентабельних запасів корисних копалин в умовах неефективної рентної політики призвело до проїдання високоліквідного мінерально-сировинного потенціалу й проявів сировинного дефіциту на шкоду збалансованому розвиткові вітчизняної економіки, майбутнім поколінням та перспективам розвитку гірничої діяльності в Україні на період до 2030 року. Стратегія подальшого розвитку мінерально-сировинної бази України має забезпечувати конвертацію наявних у державі запасів корисних копалин у матеріальний, енергетичний, виробничо-технологічний, трудовий і соціальний ресурс за умов чіткішої специфікації прав власності на мінеральні ресурси в надрах, удосконалення державного регулювання надрокористуванням з наданням спецдозволам (ліцензіям) статусу Державного акта на ділянку надр та гарантувати забезпечення випереджального прирощення високоліквідних запасів корисних копалин загальнодержавного значення.

Посилання

National Program for the Development of Mineral Resources Base of Ukraine for the Period until 2030//Law of Ukraine dated 21.04.2011 № 3268 – VI. (In Ukrainian).

The Energy Strategy of Ukraine for the Period until 2030//Ordinance of the Cabinet of Ministers dated 24.07.2013 № 1071. (In Ukrai­nian).

Zhykalyak М. V. Determining Fuel and Energy Potential of Ukraine with the Use of Indicator (Unit) of Conventional Coal Fuel//М. V. Zhykalyak//The Management of Manufacturing: Models, Mechanisms, Tools: Monograph.//Under the general editorship of Ye. V. Martyakova. – Donetsk: DVNZ DonNTU, 2012. – Р. 270–282. (In Ukrainian).

Zhykalyak М. V. State Regulation of Rent Relations in the Mining Sector of Ukraine: Monograph.//М. V. Zhykalyak; National Academy of Sciences of Ukraine, The Institute of Industrial Economics. – Donetsk, 2013. – 548 p. (In Russian).

Situation on the World Markets of Mineral Raw Materials [Electronic Resource]//Mineral Resources of the World//“Mineral”. – Мoskva: FGM NPP “Ajerogeologiya”, 2005. – Vol. 3. – Access Mode: http://www.mineral.ru (In Russian).

Ryke Michael Winke Economic and Technical Aspects of Mining Industry Development in 10 New EU Countries//Gluckauf. – Moskva, 2007. – № 3. – Р. 40–46. (In Russian).

Опубліковано
2018-08-03
Як цитувати
ZhykalyakМ. V. (2018). ВИСНАЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. Мінеральні ресурси України, (3), 3-7. вилучено із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/157