МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ (ОБҐРУНТУВАННЯ) ЦІНИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ ВУГІЛЬНИХ РО

  • G. I. Rudko Державна комісія України по запасах корисних копалин https://orcid.org/0000-0001-7752-4310
  • M. M. Kurylo ННІ “Інститут геології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1411-2754
  • V. V. Bala Державна комісія України по запасах корисних копалин https://orcid.org/0000-0001-6180-5126
  • Yu. S. Makovskyi геологічний факультет, Львівський національний університет ім. І. Франка https://orcid.org/0000-0002-3669-3991
Ключові слова: запаси вугілля, геолого-економічна оцінка, ціна вугілля, якість вугілля, статистичний аналіз

Анотація

У статті стисло охарактеризовано основні принципи обґрунтування ціни при геолого-економічній оцінці (ГЕО) запасів вугілля на різних стадіях вивчення родовища. Наведено орієнтовні значення надбавок (знижок) за окремими показниками якості вугілля та їхній вплив на формування ціни. Показано представницькість цін, які використовували під час техніко-економічних розрахунків ГЕО для вугільних об’єктів з дрібними або невеликими запасами вугілля.

Посилання

1. Instruction on Application of the Classification of Mineral Reserves and Resources of the State Fund for the Coal Mining. – Kyiv: DKZ Ukrainy, 2004. – 34 p. (In Ukrainian).

2. Order . 158 of 29.04.1996 of the Ministry of Coal Industry of Ukraine On approval of wholesale prices for coal, coal products and briquettes//http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0239-96. (In Ukrainian).

3. Regulation on the procedure of development and study conditions on mineral raw materials for the calculation of reserves of solid minerals in the subsoil, corticosteroids approved by order of 07.12.2005 number 300. – Kyiv, 2005. – 21 p. (In Ukrainian).

4. Plakitkin Yu. A., Plakitkina L. S., Dyachenko K. I. The formation of coal prices: domestic and world practice//Ugol. – 2015. – N 1. – P. 54–57. (In Russian).

5. Top 10 business risks facing mining and metals, 2016–2017//https://www.ey.com/PublicationUAssets/ey-top-10-business-risks-facingmining-and-metals-2017-2018/$File/ey-top-10-business-risks-facingmining-and-metals-2017–2018.pdf

6. https://www.cim.org

7. https://www.quandl.com/collections/futures/cme-coal-api2-cifara-argus-mccloskey-futures

8. https://www.cargo-ukraine.com/uk/inkoterms-2010/
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Rudko, G. I., Kurylo, M. M., Bala, V. V., & Makovskyi, Y. S. (2018). МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ (ОБҐРУНТУВАННЯ) ЦІНИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ ВУГІЛЬНИХ РО. Мінеральні ресурси України, (4), 45-48. https://doi.org/10.31996/mru.2018.4.45-48

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)

1 2 > >>