ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У НИЖНЬОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ РІЗНИХ СУБРЕГІОНІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РОЗСУВУ

Стаття 1. Особливості пошуку вуглеводнів у північно-західному субрегіоні

  • V. P. Lebed Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-3587-8852
Ключові слова: виступи фундаменту, облямування схилів, типи пасток, перспективні об’єкти, глибинні вуглеводні

Анотація

За результатами систематизації та узагальнення фактичного матеріалу для північного заходу Дніпровсько-Донецького розсуву запропоновано структурно-тектонічну класифікацію виступів кристалічного фундаменту. Геодинамічні умови шарнірного замикання розсуву були сприятливими для виникнення численних виступів, що складають майже половину субрегіону. Наведено типізацію нетрадиційних пасток, доведено, що продуктивні нетрадиційні природні резервуари в нижньому нафтогазоносному комплексі (НК) як ендогенного, так і екзогенного генезисів будуть розміщені на схилах докембрійських виступів, які за певних обставин слугують шляхами живлення глибинними ВВ-флюїдами. Передбачається, що в субрегіоні варто очікувати відкриття в основному нафтових покладів. Виділено першочергові й другочергові ділянки їх пошуку. Для НК започатковано нову методику пошуку продуктивних нетрадиційних природних резервуарів на схилах виступів за допомогою похило спрямованих свердловин, які здатні більш ефективно одночасно розкрити декілька різних за генезисом продуктивних об’єктів. Очікується, що цей напрям геологорозвідувальних робіт забезпечить у субрегіоні суттєве й швидке поповнення запасів нафти, бо продуктивні пастки будуть розміщені на глибинах, які здебільшого не перевищуватимуть 5 000 м.

Посилання

1. Atlas maps “Geological structure of the lithosphere and ecology of Ukraine”. – Kyiv, 2004. – 54 р. (Іn Ukrainian).

2. Gladun V. V., Zeikan O. Yu., Krupskyi B. L., Lebid V. P. ta in. The slopes of the primary structure appearances – carbohydrates objects advanced search in Chernihiv region//Naftova i hazova promyslo­vist. – 2010. – № 1. – Р. 4–9. (Іn Ukrainian).

3. Stages and phases of geological prospecting work on oil and gas//Haluzevyi standart Ukrainy. – К., 1999. – 20 р. (Іn Ukrainian).

4. Kabyshev B. P. History and the accuracy of the forecast oil and gas potential of the Dnieper-Donets Basin (epistemological analysis). – Kiev: UkrGGRI, 2001. – 380 р. (Іn Russian).

5. Lebid V. P., Stryzhak V. P. Geodynamic models and conditions of oil accumulation in the rift stage of the Dnieper-Donets basin//Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2000. – № 6. – P. 134–137. (Іn Ukrainian).

6. Lebid V. P. The problem of oil and the achievements of the Foun­dation Dnieper-Donetsk-sliding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2007. – № 4. – Р. 34–38. (Іn Ukrainian).

7. Lebid V. P., Lukin. O.Yu., Makogon V. V. ta in. Structure of the secondary reservoirs and search features for oil and gas traps in the crystalline basement on Yulivske type structures//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRІ. – 2007. – № 2. – Р. 279–287. (Іn Ukrainian).

8. Lebid’ V. P., Prospects and characteristics of oil exploration potential north-west of the Dnieper-Donetsk sliding//Geolog Ukrayiny. – 2010. – № 1–2. – P. 99–103. (Іn Ukrainian).

9. Lebid V. P. What prevents the discovery of significant oil and gas basins in the Eastern Ukraine//Geolog Ukrainy. – 2011. – № 1. – P. 60–66. (Іn Ukrainian).

10. Lebid V. P., Ivanyshyn V. A. A promising set of deep hy­dro­carbon traps in Chernihiv//Zb. nauk. prats Mizhnar. konf. “Novitni dosiagnennia geodezii ta geoinformatyki”. – Chernigiv, 2012. – P. 213–219. (Іn Ukrainian).

11. Lebid V. P., Rakovska O. L. Analysis nafohazoproyaviv in the Precambrian basement Dnieper-Donets sliding the purpose of structure prediction pro­ductive traps//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2014. – № 2. – P. 61–75. (Іn Ukrainian).

12. Lebid V. P. On alternative to traditional resources in the Dnieper-Donets sliding//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2014. – № 3, 4. – P. 213–231. (Іn Ukrainian).

13. Lebid V. P., Rakovska O. L. Search reserve of large hydrocarbon deposits in Dniprovsko-Donetsk cavity//Mineralni resursy Ukrainy – 2014. – № 2. – P. 20–27. (Іn Ukrainian).

14. Lukin A. E. The lithological geodynamic factors of oil and gas accumulation in aulacogens’s pools. – Kyiv: Naukova dumka, 1997. – 220 p. (Іn Russian).

15. Lukin A. E. O About the through formational fluid conducting systems in the oil and gas basins//Geol. zhurn. – 2004. – № 3. – P. 34–45. (Іn Russian).

16. Lukin A. E. Outlines of the doctrine of oil and gas bearing crystalline arrays//Heoloh Ukrainy. – 2005. – № 4. – Р. 33–52. (Іn Russian).

17. Lukin A. E. Injections of deep hydrocarbon-poly minerals in the rocks of deep oil and gas basins: nature, crafts and epistemological va­lue//Geologicheskij zhurnal. – 2004. – № 3. – P. 34–45. (Іn Russian).

18. Marmalevskij N. Ja., Meged G. V., Roganov Ju. V., Dubrova G. B. New features study hard collectors built according to land-borehole seismic three-component//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2005. – № 2. – P. 126–133. (Іn Ukrainian).

19. Petroleum potential. Geology and petroleum potential of the Dnie­per-Donets Basin. – Kyiv: Naukova dumka, 1989. – 204 p. (Іn Russian).

20. Chepil P. M. Second life of oil and gas in Ukraine – myth or reality//Mineralni resursy Ukrainy. – 2008. – № 2. – P. 35–38. (Іn Ukrainian).
Опубліковано
2015-06-30
Як цитувати
Lebed, V. P. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У НИЖНЬОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ РІЗНИХ СУБРЕГІОНІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РОЗСУВУ. Мінеральні ресурси України, (2), 22-29. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/125

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)