ПЕРСПЕКТИВИ СРІБЛОНОСНОСТІ ПЕРЖАНСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

  • P. A. Kondratenko Житомирська геологічна експедиція ДП “Українська геологічна компанія”
  • M. M. Kostenko Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0002-0781-7318
Ключові слова: Український щит, Сущано-Пержанська зона, Пержанське рудне поле, польовошпатові метасоматити, перспективні ресурси, берилій, срібло

Анотація

Наведено результати узагальнення матеріалів щодо сріблоносності Пержанського рудного поля (Український щит), які ґрунтуються на аналітичних дослідженнях, отриманих під час проведення пошукових робіт і розвідки однойменного рідкіснометалічного родовища, зокрема Крушинської рудоносної структури. Визначено, що підвищені концентрації срібла приурочені до берилієносних зон та їх висячого й лежачого боків. Срібне зруденіння накладене на берилієве й пов’язане із зонами окварцювання та сульфідизації слюдисто-польовошпатових метасоматитів і пержанських гранітів. Як правило, з підвищеними вмістами срібла корелюються підвищені концентрації свинцю й міді та менше молібдену. Виконано попередню оцінку перспективних ресурсів металу, яка дає змогу прогнозувати в межах рудного поля виявлення супутнього берилію срібного зруденіння з промисловими параметрами, котре за масштабами відповідає великому родовищу, що суттєво впливає на економічну оцінку розвіданого берилієвого родовища й значно підвищує його інвестиційну привабливість.

Посилання

1. Bespalko N. A., Lunko V. F., Metalidi S. V., Slysh R. A. Classification of metasomatites in Suschano-Perzhanskaya zone//Geohimija i rudo­obrazovanie. – 1978. – № 7. – Р. 16–24. (In Russian).

2. Vysotskyi B. L., Lykov L. I., Prykhodko V. L. ta in. Geological and economic estimate of Perha ore field//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2005. – № 1. – Р. 172–179. (In Ukrainian).

3. Voinovskyi A. S., Bochai L. V., Nechaiev S. V. ta in. Complex me­tallogenic map of Ukraine. Scale 1:500 000. Explanatory note. – Kyiv: UkrDHRI, Derzh. heol. sluzhba Minekoresursiv Ukrainy, 2002. – 336 р. (In Ukrainian).

4. Haletskyi L. S., Shevchenko T. P., Cherniienko N. M. New conceptions about geological structure and metallogeny of Ukraine//Heolohichnyi zhurnal. – 2008. – № 3. – Р. 74–83. (In Ukrainian).

5. Hurskyi D. S., Yesypchuk K. Yu., Kalinin V. I. ta in. Metallic and nonmetallic minerals of Ukraine. Part 1. Metallic minerals. – Lviv: Vyd-vo “Tsentr Yevropy”, 2005. – 785 р. (In Ukrainian).

6. Hurskyi D. S., Chornokur I. H. Perha beryllium deposit (geology and aspects of developing in the context of global and national evolution trends of the rare metals mineral-resource base)//Mineralni resursy Ukrainy. – 2009. – № 4. – Р. 22–32. (In Ukrainian).

7. Metalydy S. V., Nechaev S. V. Suschano-Perzhanskaya zone (geo­logy, mineralogy, ore content). – Kyiv: Naukova dumka, 1983. – 136 р. (In Russian).

8. Scientific conference “History of the discovery and study of Perha beryllium deposits as a world exclusive” (Dedicated to the 60th anniversary of exploration in Perha ore field) 23–24 zhovtnia 2014 roku, m. Olevsk Zhytomyrskoyi oblasti. (In Ukrainian).

9. Nechaev S. V., Bondarenko S. N., Buchinskaja K. M. i dr. Mineral form of gold and silver in the intrusive syenites and metasomatites of the Ukrainian Shield//Doklady AN SSSR, 1986. – 289. – № 6. – Р. 1483–1487. (In Russian).

10. Nechaev S. Silver and gold of Perha ore field (information not only for thought)//Heoloh Ukraіny. – 2011. – № 1. – Р. 90–104. (In Russian).
Опубліковано
2015-06-30
Як цитувати
Kondratenko, P. A., & Kostenko, M. M. (2015). ПЕРСПЕКТИВИ СРІБЛОНОСНОСТІ ПЕРЖАНСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ. Мінеральні ресурси України, (2), 7-11. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/122

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)

1 2 > >>