ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У НИЖНЬОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ РІЗНИХ СУБРЕГІОНІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РОЗСУВУ

Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні

  • V. P. Lebed Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) https://orcid.org/0000-0003-3587-8852
Ключові слова: виступи фундаменту, облямування схилів, типи пасток, перспективні об’єкти, глибинні вуглеводні

Анотація

Узагальнено попередні дослідження й наведено нові докази продуктивності нижнього нафтогазоносного комплексу (НК) у Роменсько-Охтирському субрегіоні Дніпровсько-Донецького розсуву. Геодинамічні умови формування в субрегіоні докембрійських виступів кристалічного фундаменту (КФ) певним чином пов’язані з оновленими рухами нижньопротерозойської структури, що стало причиною для виділення трьох принципово різних їх видів. На відміну від північного заходу, у цьому субрегіоні основну площу займають не виступи, а западини. Водночас вихідні положення щодо вимог як для проводки похило спрямованих свердловин, так і їх випробування залишаються незмінними, бо поклади вуглеводнів будуть шукати в одних і тих самих нетрадиційних природних резервуарах: ЛСК-пастках, олістостромах клиноформного виду, вторинно розущільнених резервуарах докембрію. Виходячи з дуалістичної гіпотези походження вуглеводнів, наявність в осадовому чохлі субрегіону великих і навіть унікального родовища вважається важливим критерієм пошуку в НК значних за запасами покладів вуглеводнів. Наведено прогнозні пошукові об’єкти на схилах виступів різних видів і особливо третього виду, де, найвірогідніше, можуть бути виявлені чималі поклади. У роботі розглянуто лише об’єкти, що залягають не глибше 6 000 м. Більш занурені об’єкти стануть привабливими тоді, коли в субрегіоні отримають вагомі позитивні результати пошуку цих родовищ.

Посилання

1. Andriievskyi I. D. The development of mineral resource base of Ukraine and the world: their interdependence and the impact on the economy//Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku heolohii: nauka i vyrobnytstvo. Mater. Mizhnar. heol. forumи (7–13 veresnia) – Kyiv: UkrDHRI, 2014. – Vol. 1 – Р. 3–8. (Іn Ukrainian).

2. Goshovskyi S. V., Krasnozhon M. D., Liuta N. G., Vasylenko A. P., Kostenko M. M. Mineral resources of Ukraine. Article 1. With respect to amending the national program of mineral primary resources of Ukraine for the period 2030//Mineralni resursy Ukrainy. – 2014. – № 2. – Р. 4–7. (Іn Ukrainian).

3. Lebid V. P., Stryzhak V. P. Geodynamic models and conditions of oil accumulation in the rift stage of the Dnieper-Donets basin//Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. – 2000. – № 6. – Р. 134–137. (Іn Ukrainian).

4. Lebid V. P. What prevents the discovery of significant oil and gas basins in the Eastern Ukraine//Нeoloh Ukrainy. – 2011. – № 1. – Р. 60–66. (Іn Ukrainian).

5. Lebid V. P. Search features lower petroleum hydrocarbons in the complex for different subregions Dnieper-Donets sliding. Article 1. Features finding hydrocarbons in the north-western subregion//Mineralni resursy Ukrainy. – 2015. – № 2. – P. 22–29. (Іn Ukrainian).

6. Lebid V. P. On alternative unconventional resources in Eastern oil and gas region of Ukraine//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2014. – № 3, 4. – Р. 213–231. (Іn Ukrainian).

7. Lebid V. P., Rakovska O. L. Provision search major fields in the Dnieper-Donets sliding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2014. – № 2. – Р. 20–27. (Іn Ukrainian).

8. Lebid V. P., Lukin O. Yu., Makogon V. V. ta in. Secondary structure features of reservoirs and finding oil and gas traps in the crystalline basement structures on yuliyivskoho type//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2007. – № 2. – Р. 279–287. (Іn Ukrainian).

9. Lebid V. P. An the problem of oil and gas the basement Dnieper-Donets sliding//Mineralni resursy Ukrainy. – 2007. – № 4. – Р. 35–39. (Іn Ukrainian).

10. Lebid V. P., Rakovska O. L. Analysis oil and gas show in Precambrian crystalline basement of the Dnieper-Donets from sliding to forecast the productive structure traps//Zbirnyk naukovykh prats UkrDRI. – 2014. – № 2. – Р. 61–75. (Іn Ukrainian).

11. Lebid V. P. Model Kachanivskyi additional exploration and Rybal’s’kogo fields’//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – 2012. – № 4. – Р. 40–49. (Іn Ukrainian).

12. Lebid V. P. Slopes bordering the basement – a promising object of finding hydrocarbons in Romenskiy-Okhtyrske area//Heoloh Ukrainy. – 2010. – № 3. – Р. 49–56. (Іn Ukrainian).

13. Lebid V. P. Justification strategic direction and tactical measures to restore powerful oil and gas in eastern Ukraine//Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku heolohii: nauka i vyrobnytstvo. Mater. Mizhnar. heol. forumu (7–13 veresnia). – Kyiv: UkrDHRI, 2014. – Vol. 2. – Р. 51–54. (Іn Ukrainian).

14. Rudenko H., Yakovliev Ye., Kovalenko O. Patterns of displacement within the geological environment, platform type (for example, the Kharkiv region)//Heoloh Ukrainy. – 2006. – № 4. – Р. 41–46. (Іn Ukrainian).
Опубліковано
2015-09-30
Як цитувати
Lebed, V. P. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У НИЖНЬОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ РІЗНИХ СУБРЕГІОНІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РОЗСУВУ. Мінеральні ресурси України, (3), 32-38. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/118

Ознайомитись з іншими статтями цього автора (авторів)