АСИМІЛЯЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

  • Ye. O. Yakovlev Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Ключові слова: асиміляційний потенціал, гірничодобувний район, геологічне середовище, екологічна безпека, небезпечні екзогенні геологічні процеси, мінерально-сировинні ресурси

Анотація

У геологічному плані Україна належить до держав, територію яких cформовано різноманітними за віком походження та породно-речовинним складом структурами. За сучасним балансом Державної служби геології та надр обліковано до 20 тис. родовищ і проявів корисних копалин за 98 видами мінерально-сировинних ресурсів. Донедавна на території України діяло до 2 тис. гірничодобувних, збагачувальних та переробних підприємств, а загальне валове споживання мінеральної сировини перевищувало 20 т/рік на людину. За різними оцінками протягом ХХ століття економіка України характеризувалася активним залученням різноманітної мінеральної сировини в господарський обіг і формувала на її основі до 43–48 % валового внутрішнього продукту та 55–60 % валютних надходжень, тобто мала стійкий сировинний характер. Про стратегічну важливість мінерально-сировинних ресурсів у розвитку світової економіки свідчить наприклад те, що для виготовлення сучасного комп’ютера вагою 1,5 кг потрібно до трьох тонн різноманітної мінеральної сировини. Нині більшість розвинутих (“старих”) гірничодобувних районів України пройшла так званий “пік Хаберта” і перебуває в стадії, коли падає видобуток і зростає закриття нерентабельних шахт і кар’єрів. Дослідження фахівців УкрДГРІ, інститутів НАН України свідчать, що зняття з експлуатації шахт і кар’єрів потребує вірогідних оцінок асиміляційного (захисного) потенціалу геологічного середовища як чинника екологічної, економічної та соціальної безпеки держави.

Посилання

1. Adamenko O. M. Constructive ecology. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 122 p. (In Russian).

2. Goshovskyi S. V. Mineral resourse base of Ukraine//Mineralni re­sursy Ukrainy. – № 2. – 2014. – P. 4–8. (In Ukrainian).

3. Kozulіa T. V. Processes of ecological regulation. – Kharkiv: NTU ”KhPI”, 2010. – 587 p. (In Ukrainian).

4. Korzhnev M. M. Development of Ukraine in the conditions of globalization and shortening of natural – resourse potential. – Kyiv: LOGOS, 2009. – 195 p. (In Ukrainian).

5. Lushchyk A. V., Yakovlev Ye. O. Base methodological positions of engineerjng –seismogeological zoning in the conditions of intensive economical activity//Iformative bulletin of environmental geological state of Ukraine in 1998 year. Kyiv. – 2000. – Iss. 17. – 165 p. (In Ukrainian).

6. Liuta N. H. Restructurization of mineral resources base of Ukraine and its information recurring. – Kyiv. Naukova dumka, 2007. – P. 53–154. (In Ukrainian).

7. Liutyi H. H. Riznyk T. O. Evaluaton of coal plants influence on river discharge within Donbas territory//Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI. – Kyiv, 2006. – № 1. – P. 96–101. (In Ukrainian).

8. Lialko V. I., Popov M. А. Remote methods of ore mineral resourses searching. – Kiev: Carbon-Ltd, 2012. – 435 p. (In Russian).

9. Rudko G. I., Osiyuk V. A. Engineering geodynamics of Ukraine and Moldova. – Kiev-Chernovcy, publishing house Bookreck, 2012. – Vol. 1, 2. – 741 p. (In Russian).

10. Saet Ju. E., Revich B. A., Janin E. P. Geochemistry of environment. – Moskva: Nedra, 1990. – 335 p. (In Russian).

11. Sobotovych E. V., Dolin V. V. Tritij in biosphere. – Kyiv: Naukova dumka, 2012. – 223 p. (In Ukrainian).

12. Trofimov V. T., Zilling D. G. and others. Ecological functions of lithosphere. – Moskva: MGU, 2000. – 432 p. (In Russian).

13. Shestopalov V. M. Mineral waters of Ukraine. – Kiev: Makkom, 2013. – 121 p. (In Russian).

14. Yakovlev Ye. O. Definite ecological-geological risks of shale gas extraction within oil-gas bearing basins of Ukraine//Mineralni resursy Ukrainy.– 2010. – № 2. – P 34–43. (In Ukrainian).

15. Yakovlev Ye. O. Evaluation of influence of the regional aquitard layers porous solutions on the underground potable water resorses formation//Mineralni resursy Ukrainy. – 2011. – № 1. – P. 37–40. (In Ukrainian).

16. Trofymchuk O. M., Kolodiazhnyi O. A., Yakovlev Ye. O. Hazardous activation of landslides within Western Carpathian Region (Ukraine). Wol. 2. The International Programme on Landslides (WLF3). – Р. 528–533.
Опубліковано
2015-12-31
Як цитувати
Yakovlev, Y. O. (2015). АСИМІЛЯЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАДРОКОРИСТУВАННЯ. Мінеральні ресурси України, (4), 37-43. Retrieved із http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru/article/view/111