ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Сергій Володимирович Гошовський,  
д-р техн. н., проф.  
директор Українського державного геологорозвідувального інституту
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0002-8312-6244

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олег Володимирович Зур’ян,  
д-р філософії в галузі економіки, 
заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту
gv@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-8786-807X

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Світлана Олексіївна Некрасова, 
завідувач інформаційно-видавничого відділу Українського державного геологорозвідувального інституту
mru@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-5793-8751

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Адиль Абас Али Алієв, 
керівник відділу “Грязевой вулканизм” інституту геології та геофізики НАН Азербайджану
ali_ad@rambler.ru

Юрій Іванович Войтенко
завідувач відділу геофізичної техніки та інноваційних технологій Українського державного геологорозвідувального інституту
voytenkoui@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3077-2207

Петро Федосійович Гожик, 
академік Національної Академії наук України
havryliuk.r@nas.gov.ua

Іван Гаврилович Зезекало, 
генеральний директор ТОВ “Надраспецтехнологія”
press.ukrdgri@gmail.com

Микола Миколайович Зинчук, 
голова Західно-Якутського наукового центру Академії наук Республіки Саха (Якутія)
nnzinchuk@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-9682-3022

Леонід Васильович Ісаков, 
професор кафедри загальної геології Дніпропетровського національного Гірничого університету
Isakov-L@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-7672-9602

Микола Михайлович Костенко, 
провідний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
nrsggs@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-0781-7318

Михайло Васильович Кочкур
головний економіст ДГП “Укргеофізика”
info@ukrgeofizika.com.ua

Михайло Дмитрович Красножон, 
заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua

Євстахій Іванович Крижанівський, 
директор Івано-Франківського державного технічного університету нафти й газу (ІФДТУНГ)
rector@nung.edu.ua

Ярослав Григорович Лазарук, 
провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інститутe геології і геохімії горючих копалин НАН України
lazaruk_s@i.ua

Олександр Іванович Левченко, 
завідувач відділу економіки геологічних досліджень та проблем надрокористування УкрДГРІ
levchenko-ail@mail.ru

Олексій Олександрович Ліхошерстов, 
завідувач відділом методики геологічного картування і картографування УкрДГРІ
sgut@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5074-2243

Георгій Григорович Лютий, 
старший науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
ekogeol@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-3429-9322

Олена Ігорівна Ляшенко, 
професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
lyashenko@univ.kiev.ua
https://orcid.org/0000-0002-0197-4179

Борис Ігорович Малюк, 
директор центру міжнародного співробітництва ДП “Гeоінформ України”
bmalyuk@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-6983-399X

Володимир Альбертович Михайлов, 
декан геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
veadvam@gmail.com

Томаш Налеч, 
заступник директора Польського геологічного інституту
tomas.nalecz@pgi.gov.pl

Олександр Володимирович Плотников, 
проректор з наукової роботи Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
magnetit@meta.ua

Олександр Миколайович Пономаренко, 
директор інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України
office.igmr@gmail.com

Василь Леонтійович Приходько,
головний геолог ПДРГП “Північгеологія”
office@ukrgeol.com

Георгій Ілліч Рудько, 
голова Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ України)
rudko@dkz.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-7752-4310

Віталій Іванович Старостенко, 
директор інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАНУ
earth@igph.kiev.ua

Тодор Тодоров, 
екс-президент ProCEO
uptech@tea.bg

Андрій Анатолійович Толкунов, 
завідувач геологічного відділу ДГП “Укргеофізика”
tolkunov@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-9904-9693

Уільям А.П. Уімблдон
факультет наук про Землю, Бристольський університет, член геологічного товариства Лондона, член беріаської (юрсько-крейдової) робочої групи (Міжнародна комісія з крейдової стратиграфії); наук. співробітник, Лондон, Велика Британія
b.wimbledon@ccw.gov.uk 

Микола Васильович Фощій, 
генеральний директор КП “Південукргеологія"
sekretar@geomail.kiev.ua

В’ячеслав Михайлович Шестопалов, 
секретар Відділення наук про землю НАНУ
vsh@hydrosafe.kiev.ua

Євген Олександрович Яковлєв, 
головний науковий співробітник Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору
yakovlev@niss.gov.ua