ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Сергій Володимирович Гошовський,  
д-р техн. н., проф.  
директор Українського державного геологорозвідувального інституту
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0002-8312-6244

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олег Володимирович Зур’ян,  
д-р філософії в галузі економіки, 
заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту
gv@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-8786-807X

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Світлана Олексіївна Некрасова, 
завідувач інформаційно-видавничого відділу Українського державного геологорозвідувального інституту
mru@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-5793-8751

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Юрій Іванович Войтенко
завідувач відділу геофізичної техніки та інноваційних технологій Українського державного геологорозвідувального інституту
voytenkoui@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3077-2207

Леонід Васильович Ісаков, 
професор кафедри загальної геології Дніпропетровського національного Гірничого університету
isakov_1@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-7672-9602

Микола Михайлович Костенко, 
провідний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
nrsggs@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-0781-7318

Михайло Дмитрович Красножон, 
заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua

Олег Вікторович Кравченко,
завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України,
старший науковий співробітник, д-р техн. н.
krav@ipmach.kharkov.ua

Едуард Дмитрович Кузьменко,
завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського державного технічного університету нафти й газу,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор
eduard.kuzmenko1@gmai.com

 Ярослав Григорович Лазарук, 
провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України,
доктор геологічних наук
lazaruk_s@i.ua

Олексій Олександрович Ліхошерстов, 
завідувач відділом методики геологічного картування і картографування УкрДГРІ
sgut@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-5074-2243

Наталія Георгіївна Люта,
завідувач відділу гідрогеологічних та еколого-геологічних досліджень УкрДГРІ,
кандидат геологічних наук
nlyuta@ukr.net

Георгій Григорович Лютий, 
старший науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
ekogeol@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-3429-9322

Олена Ігорівна Ляшенко, 
професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
доктор економічних наук
lyashenko@univ.kiev.ua
https://orcid.org/0000-0002-0197-4179

Володимир Альбертович Михайлов, 
директор навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського національного універсітету ім. Тараса Шевченка,
доктор геологічних наук, професор
vladvam@gmail.com

Олександр Володимирович Плотников, 
професор кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького національного університету МОН України,
доктор геологічних наук, професор
magnetit@meta.ua

Олександр Миколайович Пономаренко, 
директор інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України,
доктор геологічних наук, професор, академік НАН України
pan.igmof@gmail.com

Василь Леонтійович Приходько,
головний геолог ДП “Українська геологічна компанія”,
кандидат геологічних наук
ugkgg@ukr.net

Георгій Ілліч Рудько, 
голова Державної комісії України по запасах корисних копалин,
доктор геолого-мінералогічних, технічних, географічних наук, професор
rudko@dkz.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-7752-4310

Андрій Анатолійович Толкунов, 
завідувач геологічного відділу ДГП “Укргеофізика”,
кандидат геологічних наук
a.a.tolkunov@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-9904-9693

Володимир Михайлович Хоменко,
провідний науковий співробітник інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України,
кандидат геолого-мінералогічних наук
Vladimir.khom@yahoo.com

Микола Микитович Шаталов,
провідний науковий співробітник ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геохімічних наук НАН України”,
доктор геологічних наук
shatalov@casre.kiev.ua

Євген Олександрович Яковлєв, 
головний науковий співробітник Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору НАНУ України,
доктор технічних наук
yakovlev@niss.gov.ua