ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Сергій Володимирович Гошовський,  
д-р техн. н., проф. ,
директор Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0002-8312-6244

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Олег Володимирович Зур’ян,  
д-р філософії в галузі економіки,
заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
gv@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-8786-807X

Світлана Олексіївна Некрасова, 
відповідальний секретар,
завідувач інформаційно-видавничого відділу Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
mru@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-5793-8751

Юрій Іванович Войтенко
д-р. технічних наук, головний науковий співпрацівник Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
voytenkoui@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3077-2207

Леонід Васильович Ісаков, 
д-р. геологічних наук, професор кафедри загальної геології Дніпропетровського національного Гірничого університету, Україна
isakov_1@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-7672-9602

Микола Михайлович Костенко, 
д-р. геологічних наук, зав. відділу геології рудних та нерудних корисних копалин Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
nrsggs@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-0781-7318

Михайло Дмитрович Красножон, 
д-р. геологічних наук, заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
https://orcid.org/0000-0002-00514-704Х

Олег Вікторович Кравченко,
д-р технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна
krav@ipmach.kharkov.ua
https://orcid.org/0000-0003-0048-6744

Едуард Дмитрович Кузьменко,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського державного технічного університету нафти й газу, Україна
eduard.kuzmenko1@gmai.com
https://orcid.org/0000-0002-1994-0970

Ярослав Григорович Лазарук, 
доктор геологічних наук,  провідний науковий співробітник відділу геології нафти і газу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна
lazaruk_s@i.ua
ResearcherID–780 168 9091

Наталія Георгіївна Люта,
кандидат геологічних наук, завідувач відділу гідрогеологічних та еколого-геологічних досліджень УкрДГРІ, Україна
nlyuta@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-4070-0944

Георгій Григорович Лютий, 
кандидат  геолого-мінералогічних наук,  старший науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту, Україна
ekogeol@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-3429-9322

Олена Ігорівна Ляшенко, 
доктор економічних наук , професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна
lyashenko@univ.kiev.ua
https://orcid.org/0000-0002-0197-4179

Володимир Альбертович Михайлов, 
доктор геологічних наук, професор,  директор навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського національного універсітету ім. Тараса Шевченка, Україна
vladvam@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1837-9739

Олександр Володимирович Плотников, 
доктор геологічних наук, професор,  професор кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького національного університету МОН України,  Україна
magnetit@meta.ua
ResearcherID–564 162 94500

Олександр Миколайович Пономаренко, 
доктор геологічних наук, професор, академік НАН України, директор інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України,  Україна
pan.igmof@gmail.com

Василь Леонтійович Приходько,
кандидат геологічних наук,  головний геолог ДП “Українська геологічна компанія”,  Україна
ugkgg@ukr.net

Георгій Ілліч Рудько, 
доктор геолого-мінералогічних, технічних, географічних наук, професор, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, Україна
rudko@dkz.gov.ua
https://orcid.org/0000-0001-7752-4310

Віталій Васильович Сукач,
доктор геологічних наук, старший  науковий співробітник  відділу  геології та геохімії рудних родовищ інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.. М.П. Семененка НАН України, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4710-7230

Володимир Михайлович Хоменко, 
кандидат геолого-мінералогічних наук,  провідний науковий співробітник інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ України, Україна
Vladimir.khom@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0003-0106-3954

Микола Микитович Шаталов,
доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”, Україна
shatalov@casre.kiev.ua
ResearcherID–700 414 8320

Євген Олександрович Яковлєв, 
доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору НАНУ України, Україна
yakovlev@niss.gov.ua
ResearcherID–569 635 84600

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЯ

Алиев Адиль Абас Али,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, керівник відділу “Грязевой вулканизм” інституту геології та геофізики НАН Азербайджану, (Азербайджан)
аli_ad@rambler.ru
ResearcherID–700 386 3011

Микола Миколайович Зінчук,
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік АН РС(Я), голова Західно-Якутського наукового центру Академії наук Республіки Саха (Якутія), Росія
nnzinchuk@rambler.ru
ResearcherID–700 412 7204

Лин Ли,
директор Тяньцзінського проектно-дослідного інституту геотермальної енергетики, доктор технічних наук, професор  (Китай)
linli-319@163com
ResearcherID–554 945 07100

Шенжі Юнг,
доктор технічних наук, професор,  директор Тяньцзінської Геологічної академії,  Китай
jingeg@sinosteel.com

Шашмаз Ахмет,
доктор наук у галузі геохімії навколишнього середовища та родовищ корисних копалин, професор, завідувач кафедри геології, Університет Фират, Єлязич, Туреччина
sasmaz@gmail.com

Тодор Тодоров,
професор, екс-президент ProGEO, Болгарія
uptech@tea.bg
ResearcherID–367 873 04700

Уiльям А. П. Уімблдон,
науковий співробітник, факультет наук про Землю Брістольського університету, член геологічного товариства Лондона, член беріаської (юрсько-крейдової) робочої групи (Міжнародна комісія з крейдової стратиграфії), Велика Британія
b.wimbledon@ccw.gov.uk
ResearcherID–660 265 1450

Адам Пєстржинський,
доктор геологічних наук, професор, декан факультету геології, геофізики та охорони навколишнього середовища Краківської Горно-Металургійної академії ім. С. Сташиця, Польща
piestrz@geol.agh.edu.pl
ResearcherID–660 305 4082